Handicap-, Baan- en Regelcommissie

Wat doet de HBR-commissie?

De HBR-commissie:

 • adviseert de eigenaar van de baan desgevraagd over alle aspecten van de baan en het golfcomplex;
 • stelt Plaatselijke en Tijdelijke Plaatselijke Regels vast;
 • ziet er op toe dat op een baan gespeeld kan worden waar de Golfregels correct kunnen worden toegepast;
 • ziet er op toe dat de baaninrichting volledig en correct is en er sprake is van een gelijkblijvende moeilijkheidsgraad van de baan;
 • overlegt met de Greenkeeping over gewenst (groot) onderhoud en baanaanpassingen;
 • onderhoudt contacten met relevante NGF-instanties;
 • zorgt voor beschikbaarheid van een referee voor ondersteuning van de wedstrijdleiding bij belangrijke wedstrijden;
 • kan (bindend) adviseren bij regelproblemen bij wedstrijden;
 • is vraagbaak voor alle leden bij vragen en problemen op regelgebied;
 • organiseert en verzorgt de Etiquette-/Golfregelcursus en het Golfregelexamen;
 • ziet toe op de juiste toepassing van het World Handicap System (WHS);
 • registreert daarvoor in aanmerking komende leden en niet-leden in het handicap-registratiesysteem om te komen tot de vaststelling van de actuele handicap;
 • stelt vast of de baan voldoet aan qualifying condities en maakt deze beslissing kenbaar.

Neem contact op voor meer informatie.