Bestuur en secretariaat

Bij het secretariaat kun je terecht voor informatie over de vereniging zoals het lidmaatschap, de leden- en financiële administratie en bestuurlijke zaken. Het mailadres van het secretariaat is tevens contactadres voor het bestuur. Het secretariaat is gevestigd in het clubhuis.

Vergaderingen

Het bestuur vergadert maandelijks. Eenmaal per jaar wordt een dag uitgetrokken om onderling te brainstormen. Dat geldt ook voor het overleg met de besturen van verenigingen van de Club van 27. Verder heeft het bestuur regelmatig overleg met de diverse commissies binnen de vereniging.

Algemene Ledenvergadering: 2x per jaar;

Bestuur met commissievoorzitters: 2x per jaar;

CVO (Commissie Van Overleg): Bestuur met De Batouwe Golfsport BV (baaneigenaar); 4x per jaar;

In de het vergaderschema hiernaast zijn de datums te vinden van de bestuursvergaderingen en ALV’s.

Bestuur

Bestuur v.l.n.r.:  Rens Plandsoen, Barend de Graaff, Astrid Ridderbos, Anita Terlingen en Aart van Voorthuizen.

Rens en Barend hebben na zes jaar afscheid genomen van het bestuur op de ALV van 29 november jl. Hun opvolgers zijn: Roelf Hagoort (penningmeester), Robbert Pennock (secretaris). Daarnaast is het bestuur uitgebreid met Jeroen Bosman voor golfsportzaken.

Een actuele foto volgt z.s.m.

 

 

Organisatieschema

Bestuur

Secretariaat

Referees