Algemene Leden­vergadering (ALV)

Verslag ALV 29 november 2023

Uitnodiging met agenda ALV 29 november 2023

Voorstellen Robbert Pennock

Verwachting resultaat 2023 en begroting 2024

Profiel Jeroen Bosman

Profiel Roelf Hagoort

Wijziging Huishoudelijk Reglement i.v.m. nieuwe Sponsorcommissie

Lidmaatschapstarieven 2024

Verslag ALV 19 april 2023

Verslag Kascommissie 2022

Jaarverslag 2022

Uitnodiging met agenda ALV 19 april 2023