Het streven van Golfvereniging De Batouwe is dat iedereen zich op de golfbaan (inclusief clubhuis en parkeerterrein) in een veilige omgeving kan bewegen. Overeenkomstig het beleid van de NGF heeft het bestuur een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) benoemd: Marijke Siegers-Arntz.   

Grensoverschrijdend gedrag

Er zijn vele vormen van grensoverschrijdend gedrag zoals onheuse bejegening, pesten, discriminatie, machtsmisbruik al dan niet via mail, app of sociale media,  geweldpleging, overmatig drankgebruik of seksuele intimidatie. Dit kan zichtbaar gebeuren, maar er vinden ook incidenten plaats waar buitenstaanders geen zicht op hebben.   

Voor wie

De VCP is er voor alle leden van Golfvereniging De Batouwe.

Rol VCP

De belangrijkste rol van de VCP is in vertrouwelijkheid een klacht bespreken met de betrokkene. De VCP doet zelf geen onderzoek naar de klacht. Ze is wel op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en geeft informatie over de procedure.  De VCP is onafhankelijk en deelt de informatie niet met anderen.

Verder omvat deze rol informatie geven en risico’s inventariseren in het kader van het streven naar voorkoming van grensoverschrijdend gedrag.

VOG

Het beleid van de vereniging is dat van degenen die met jeugdleden werken (pro’s en jeugdcoaches) een verklaring omtrent gedrag (VOG) wordt opgevraagd.

Contact

Als u een klacht heeft of overleg wil over grensoverschrijdend gedrag (ook via sociale media) kunt u contact opnemen met VCP Marijke Siegers-Arntz via vcp@debatouwe.nl

Of buiten de vereniging met VCP van de NGF Janke van der Werf, telefoon 06 – 204 298 81

U kunt ook (eventueel anoniem) contact opnemen met het Meldpunt Veilige Sport van het NOC/NSF.

Het Meldpunt Veilige Sport is bereikbaar via: Telefoon: 0900-2025590

Email: centrumveiligesport@nocnsf.nl

Het kan ook volledig anoniem:

https://www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport/nl/

Mei 2024