TIPS van de HBR-commissie

26 maart 2024 – Onze baan is met ingang van 22 maart 2024 weer qualifying. Vanaf die datum is er een Tijdelijke Plaatselijke Regel (TPR) van kracht die de speler de mogelijkheid biedt om de bal te markeren, op te nemen, schoon te maken en terug te plaatsen (lift, clean, place) op de plek waar de bal lag.

De baan is nog erg zacht. Hieronder geven we jullie een aantal tips die jullie kunnen helpen bij het spel maar die ook de baan (en met name de greens) beschermen.

Ingebedde bal

Wanneer je bal is ingebed in het algemene gebied mag je die situatie zonder straf ontwijken door je bal te droppen in een dropzone met de volgende kenmerken:

  • Referentiepunt: de plek in het algemene gebied direct achter waar de bal is ingebed;
  • Afmeting van de dropzone gemeten vanaf het referentiepunt: één clublengte, maar met de volgende beperkingen:
    – Moet in het algemene gebied zijn; en
    – Mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt.

Denk er wel aan dat de bal ingebed moet zijn in jouw eigen pitchmark! Is dat niet het geval, dan mag je niet van deze regel gebruikmaken en moet je de bal spelen zoals hij ligt!

Wanneer is de bal ingebed?
Een bal is alleen ingebed wanneer een deel van de bal onder het grondoppervlak ligt. Er moet dus een deukje in het grondoppervlak zijn.

Wat is het algemene gebied ook alweer?

GUR

Takken, maaisel, bladeren en elk ander materiaal dat is opgehoopt om later te verwijderen mogen worden beschouwd als GUR. Dat betekent dat je ze moet ontwijken zonder straf. Bepaal het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering en drop je bal binnen één clublengte, niet dichter bij de hole.

Repareren pitchmarks

Dit is een ieder jaar terugkerend onderwerp en op de huidige zachte greens heel erg belangrijk: helaas constateren marshals, greenkeepers en leden van de HBR-commissie dat pitchmarks in onvoldoende mate worden gerepareerd. Dit heeft niet alleen tot gevolg dat de green vol met pitchmarks zit, hetgeen door spelers achter je zeker niet op prijs wordt gesteld, maar bovendien vullen die pitchmarks zich met water met schimmels en slechter wordende greens tot gevolg.

  • Repareer dus altijd jouw pitchmarks en tenminste nog één andere. Zo houden we onze greens in goede conditie en zijn de speelcondities voor iedereen gelijk.

De HBR-commissie

Meer nieuws­berichten

Geslaagde Avond4Daagse

>>Lees hier het verslag dat winnaar Rodri Laisina schreef. Ook vind je daar de totale uitslag en de foto's. Rodri Laisina aan het woord na...

Lees meer