Algemene Leden­vergadering (ALV)

Uitnodiging met agenda ALV 29 november 2023

Voorstellen Robbert Pennock

Verwachting resultaat 2023 en begroting 2024

Profiel Jeroen Bosman

Profiel Roelf Hagoort

Wijziging Huishoudelijk Reglement i.v.m. nieuwe Sponsorcommissie

Lidmaatschapstarieven 2024

Verslag ALV 19 april 2023

Verslag Kascommissie 2022

Jaarverslag 2022

Uitnodiging met agenda ALV 19 april 2023

ALV 17 maart

ALV 17 november

ALV 30 maart

Bijlage bij punt 2 (Nieuw golfpakket)

Bijlage bij punt 7 (Beleid)

ALV 17 november

ALV 4 april

ALV 15 november Bijlage bij punt 7 (Voortgang beleid)

Verslag Kascontrole Commissie 2016

Financieel Jaarverslag 2016

Verslag ALV 3 april 2017

Presentatie ALV 28 november 2017

Verslag ALV 28 november 2017

Verslag Kascontrolecommissie

Financieel jaarverslag 2017

Verslag bijeenkomst Bestuur en leden 9-Holesbaan 24 oktober Verslag ALV 30 april 2018

Prognose 2018 en Begroting 2019 Concept Beleidsplan ‘Een leven lang golf met plezier’

Voorstel aanpassing Huishoudelijk Reglement

Communicatieplan

Verslag Kascommissie

Financieel jaarverslag 2018

Verslag extra AV 27 februari 2019

Uitnodiging met agenda 24-4-2019

Verslag ALV 24 april 2019

Tekst HHR met aanpassingen na AV 20 november 2018

Tekst voorgestelde wijzigingen in Statuten zomer 2018

Tekst voorgestelde wijzigingen in Statuten na AV 20 november 2018

Concept Beleidsplan ‘Een leven lang golf met plezier’

Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement

Voorstel tot wijziging Statuten

Notulen ALV 20 november 2018

Prognose 2019 en begroting 2020

(Concept)verslag ALV 19 november 2019

Prognose 2020 en Begroting 2021

Tarieven 2021 (voor leden lid eerder dan 2015 en huidige leden 9HB)

Tarieven 2021

(Concept)verslag ALV 19 november 2019

Verslag Kascommissie

Financieel jaarverslag 2019

uitnodiging met agenda

Voorstel verdeling reserve

Toelichting op voorstel verdeling verenigingsreserve

Prognose 2021 en Begroting 2022

Lidmaatschapstarieven 2022

Concept verslag ALV 19 april 2021

Nieuwe uitnodiging met agenda (digitaal via Zoom i.v.m. coronamaatregelen)

Voordracht nieuw bestuurslid Astrid Ridderbos (vooraankondiging)

Verslag Kascommissie

Financieel jaarverslag 2020

Concept verslag ALV 24 november 2020 (v2)

Uitnodiging met agenda

Uitnodiging met agenda

Concept verslag ALV 24 november 2021

Financieel jaarverslag 2021

Verslag kascommissie